Konsultointipalvelut

Toisinaan tarvitaan ulkopuolista apua – ja näkemystä. Kun aihe on niinkin monimutkainen kuin vastuullisuus, monesti on tarpeen pysähtyä ja kartoittaa tilanne vähän syvällisemmin. Tai jos hommat ei oikein etene, konkreettinen ja käytännönläheinen strategia on paras ratkaisu. Näissä kohdissa me voimme olla avuksi. 

Strategioiden tueksi tarjoamme syvällistä kohderyhmäanalyysiä vastuullisuusviestinnän näkökulmasta ja ymmärryksen kautta luomme räätälöityjä vastuullisuusmarkkinoinnin konsepteja. Tavoitteenamme on varmistaa, että viestisi resonoivat uskottavasti ja tuloksellisesti kohderyhmässäsi samalla kun ne edustavat yrityksesi vastuullisuusviestinnän olennaisimpia teemoja. 

Palveluesimerkkejä

Vastuullisuusauditointi

Tavoite
Saada selkeämpi kuva siitä, missä mennään juuri teidän toimialallanne vastuullisuuden kanssa sekä hahmottaa se, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä ja missä järjestyksessä. 

Työn sisältö

 • Starttitapaaminen 2 h
 • Taustamateriaalit asiakkaalta
 • Tilanneanalyysi noin 2 vkon aikana sovitusti
 • Kartoituksen läpikäynti yhdessä 2 h

 

Kartoituksen sisältö

 • Toimialan tilanne: Suomessa ja maailmalla
 • Kilpailijat: Missä vaiheessa menossa? Miten viestivät / markkinoivat?
 • Lainsäädäntö: Onko velvoittavaa regulaatiota nyt tai tulossa?
 • Yrityksen oma tilanne: Missä vaiheessa menossa? Mitä huomioitava juuri nyt? Mitä huomioitava lähitulevaisuudessa?
 • Yhteenveto

Kohderyhmä- / sidosryhmäymmärrys 

Tavoite
Yhteistyön tavoitteena on ymmärtää yrityksen sidosryhmien kipukohtia vastuullisuustyöhön liittyen ja tiivistää ne teemoiteltuun muotoon, jota on helppo hyödyntää.

Työn sisältö

 • Online-kysely ja/tai
 • 6–8 syvähaastattelua 
 • Kyselyn ja/tai haastatteluiden purku, analysointi ja näkemyksen muodostaminen käytännönläheisen dokumentin voimin.
 • Kehitysehdotukset seuraaviin vaiheisiin.
 
 
Lopputulos
 • Parempi ymmärrys siitä, mikä on kyselyn kohderyhmän ymmärryksen ja osaamisen taso vastuullisuusasioissa.
 • Selkeä analyysi, jonka avulla tunnistetaan potentiaali, kompastuskivet, motivaatio ja se, mitä konkreettisesti tarvitaan, jotta päästään eteenpäin.
 

Vastuullisuusmarkkinoinnin strategia

Tavoite
Haetaan ymmärrys yrityksen vastuullisuustyön tilanteesta ja siitä, miten vastuullisuustyöstä voidaan sisäisesti ja ulkoisesti viestiä. Tunnistetaan tärkeimmät sidosryhmät ja priorisoidaan ne sekä valitaan tärkeimmät teemat liittyen yrityksen vastuullisuustyöhön. Haastatellaan valittuja kohderyhmiä, jotta saavutetaan riittävä ymmärrys strategian luomisen pohjaksi. Lopputuotoksena on selkeä näkemys siitä, mitä, kenelle ja miten vastuullisuusteemoista tulisi tuloksellisesti puhua.

Mihin tilanteeseen
Kun yrityksellä on jo dokumentoitua vastuullisuustekemistä, mutta apuja tarvitaan viestin kiteyttämiseen

Työn sisältö

 • Kick-off, tavoitteen ja fokuksen määrittäminen
 • Vastuullisuustyön tilannekartoitus peilaten yrityksen (ESG-)strategiaan ja tahtotilaan & tarpeisiin
 • Tärkeimpien sidosryhmien valinta ja kohderyhmäymmärryksen hankkiminen
 • Työpajatyöskentelyssä priorisoidaan sidosryhmät ja teemat
 • Työn kiteytys ja läpikäynt

Vastuullisuussisältöjen roadmap

Tavoite
Muotoillaan valitun vastuullisuuskonseptin tarkempi sisältökokonaisuus ja hahmotellaan tulevien sisältöjen teemat, näkökulmat, muodot ja kanavat valittuja sidosryhmiä puhutteleviksi. 

 

Työn sisältö

 • Kick-off, tavoitteen ja fokuksen määrittäminen
 • Vastuullisuusteeman ja sidosryhmien valinta ja priorisointi työpajatyöskentelyssä
 • Sisältöjen ideointi työpajatyöskentelyssä
 • Sisältökokonaisuuden kiteytys, läpikäynti ja mahdolliset korjaukset

 

 

Huom! Susta Partners voi myös auttaa toteuttamaan sisällöt tarvittaessa kumppaniensa kanssa.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ole yhteydessä joko suoraan sähköpostilla tai puhelimitse (yhteystiedot löytä täältä) tai lähetä viestisi alla olevan lomakkeen kautta. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.