Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Vastuullisuus jalkapalloseuran strategian ytimessä

Teoista sanoiksi -juttusarjaamme haastattelin tällä kertaa Matti Poikajärveä, Rovaniemen Palloseuran johtokunnan puheenjohtajaa. ROPS on verkkosivujensa mukaan pohjoisen yhteenkuuluvuuden, ihmisiä yhdistävien kokemusten ja paikallisen hyvinvoinnin mahdollistaja sekä pohjoisen periksiantamattomuuden viestinviejä.

Kun Matti Poikajärvi, Rovaniemen Palloseuran (ROPS) johtokunnan puheenjohtaja, puhuu vastuullisuudesta, hän tekee sen sydämellään. Poikajärven pitkä ura yrittäjänä ja toimitusjohtajana, yhdistettynä vahvaan taustaan jalkapallossa, on valmistanut hänet ottamaan vastuun ROPSin uuden suunnan luotsaamisesta.

Poikajärvi kertoo, kuinka hän pelasi jalkapalloa kuusivuotiaasta lähtien ja kulki läpi pelaajapolun, ennen kuin siirtyi johtokunnan tehtäviin vuonna 2013. Hän koki tarpeen irtaantua ROPSin toiminnasta alkuvuonna 2022, kun elämässä oli muitakin muutoksia edessä. Päivätöiden operatiivisten tehtävien delegointi seuraaville antoi aikaa miettiä, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. Vuoden loppupuolella Poikajärvi palasi toimintaan mukaan ja hänet valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi. Hänen motivaationsa perustuu haluun antaa takaisin lajille ja seuralle, joka on ollut hänelle niin merkityksellinen.

Vastuullisuus strategian uudistamisen kivijalkana

ROPS on ottanut vastuullisuuden uudistamisensa ytimeen. ”Seura, jonka omistavat sen jäsenet, työskentelee päivittäin yli 900 rekisteröidyn pelaajan kanssa. Se edellyttää vastuullista toimintaa kaikilla tasoilla,” Poikajärvi avaa. Uuden strategian myötä tehtiin laaja sidosryhmäkysely, jossa korostui yhteisöllisyys, avoimuus ja kilpailullisuus. Vastuullisuus nousi tässä esille vahvana teemana, ja seura onkin nyt luomassa vastuullisuusohjelmaa, joka kattaa niin sosiaalisen, ympäristöllisen kuin hallinnollisenkin vastuun. 

Poikajärven mukaan vastuullinen toiminta rakentaa vahvaa brändimielikuvaa ja luo merkityksellisyyttä, mikä on tärkeää lyhyen ja pitkän aikavälin kasvulle ja kehitykselle. Hän kuitenkin painottaa, että vastuullisuuden toteuttaminen vaatii hyvää johtamista ja sitoutumista koko organisaatiolta. Poikajärvi myöntää, että talouden ja hallinnon organisoinnissa on ollut haasteita, mutta niitä on opittu korjaamaan. ”Omien haasteidemme kautta olemme myös ymmärtäneet käytännössä, että vastuullisuusohjelman täytyy olla enemmän kuin pelkkiä korulauseita; sen on näyttävä arjen valinnoissa ja teoissa”, Poikajärvi selvittää. 

ROPS liikuttaa päivittäin satoja lapsia ja nuoria turvallisessa, kehittävässä ja valmentavassa ympäristössä. Kuva: ROPS, Julius Pitkäahon nousukarsinta

ESG-viitekehys haastaa ja kehittää toimintaa jatkuvasti

Sosiaalinen vastuu eli ESG:n S on luontaisesti vahvasti mukana ROPSin kivijalassa. Päivittäin liikutetaan satoja lapsia ja nuoria turvallisessa, kehittävässä ja valmentavassa ympäristössä. Toisaalta samalla luodaan hyvää mielikuvaa Rovaniemestä ja elinvoimaa kaupunkiin. ”Kuitenkin näissä sosiaalisen vastuun teemoissakin on vielä kehitettävää esimeriksi sisällön syventämisessä ja mittaamisessa. Mutta jos ajatellaan liiketoiminnan näkökulmasta, näillä teemoilla on myös eniten potentiaalia varanhankinnan näkökulmasta”, Poikajärvi tuumaa. 

Ympäristövastuussa eli E:ssä on Poikajärven mukaan vielä tekemistä. Maantieteellinen sijainti aiheuttaa sen, että ROPS on eniten matkustava seura. Esimerkiksi edustusjoukkue matkustaa lähes 30 000 kilometriä vuositasolla. ”Meidän on kehitettävä sekä mittaamista että vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelua. On aivan selvää, että hiilijalanjälkeä pitää pienentää sekä kompensoida”, selventää Poikajärvi.

G:n eli hyvän hallintotavan osalta ROPSissa on tehty kattava sisäinen tarkastus ja nyt rakennetaan henkilöistä riippumatonta hyvän hallinnon koodia ja prosessia. Taustalla tässä työssä toimii aikaisempi vakava taloudellinen kuoppa, josta on opittu ja jonka toistumista jatkossa halutaan välttää.

Vastuullisuus ison yleisön ajatusmaailmassa

Miten sitten saada suuri yleisö kiinnostumaan vastuullisesta liiketoiminnasta? Poikajärven mukaan avain on mittaamisessa ja konkreettisessa viestinnässä. Hän ehdottaa luovia toimia, jotka herättävät mielenkiintoa ja luovat yhteisiä tavoitteita. Tästä hyvänä esimerkkinä Juventuksen kampanja, jossa jokaisesta tehdystä maalista istutetaan puu.

Viestinnässä ja markkinoinnissa Poikajärvi painottaa objektiivisten ja mitattavien tietojen merkitystä. Hän mainitsee UEFA:n S-ROI -laskennan ja Carbon Linkin hiilijalanjälkilaskelmat esimerkkeinä konkreettisista tavoista tuoda vastuullisuutta esille. ROPS on myös lähtenyt mukaan tällaisiin konkreettisiin toimiin. Esimerkkinä Toivon Kipinöitä-kampanja, jossa kutsutaan joku erityisryhmä ottelutapahtumaan vieraaksi. Esimerkki tällaisesta toteutuksesta on viime kesänä pelattu peli, jossa oli vieraana lähes 300 ukrainalaista pakolaista. Suomalaiset peliin tulijat toivat lahjoituksina heidän tarvitsemiaan tarvikkeita. Vastaavia tempauksia ROPS on tehnyt useampia ja viestinyt niistä myös monikanavaisesti.

”On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisella saralla on mahdollisuus tehdä vastuullisia tekoja ja viestiä niistä. Kaikkien tekojen ja viestien ei tarvitse olla ympäristö edellä, vaikka sinnekin on kaikilla jotain annettavaa. Sosiaalisen vastuun teot on hyvä valinta, sillä sitä voivat kehittää kaikki”, painottaa Poikajärvi.

Kuva: ROPS, keskuskenttä.

Keskustele, kuuntele, tavoittele ja mittaa

Poikajärvi tarjoaa lopuksi arvokkaita neuvojaan vastaavassa asemassa oleville henkilöille. ”Keskustele, kuuntele ja käytä aikaa ymmärtääksesi ’miksi’ – tämä luo perustan merkitykselliselle toiminnalle. Tee lisäksi huolellinen kartoitus siitä, missä ollaan nyt ja määrittele mitattavat tavoitteet kehitykselle. Muista, että kehitys on jatkuvaa ja mittarit auttavat ymmärtämään onnistumisia”, Poikajärvi täsmentää. 

Matti Poikajärven intohimo ja sitoutuminen ROPSin uuteen suuntaan on ilmeistä. Vastuullisuus ei ole vain sanahelinää, vaan se on integroitu osaksi seuran DNA:ta. Hänen johtamansa strategia, joka ponnistaa vastuullisuudesta, ei ainoastaan muovaa seuran tulevaisuutta, vaan luo myös kestävämmän ja merkityksellisemmän polun koko yhteisölle. ROPSin tarina jatkuu, ja se näyttää esimerkkiä siitä, kuinka urheiluseurat voivat omaksua vastuullisen toiminnan osaksi ydinarvojaan.


Täältä löydät lisää tietoja ROPSin toiminnasta:

ROPS strategia 2030
Toivon Kipinöitä -hyväntekeväisyysottelut


Ovatko oman organisaatiosi olennaiset vastuullisuusteemat vielä miettimättä? Ota rohkeasti yhteyttä!

Vastuullisuus ROPSin toiminnan ytimessä - Matti Poikajärvi

Lue lisää
tarinoita