Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Vastuullisuus ei ole pelkkiä vihertekoja, vaan myös tie parempiin tuottoihin

Tutkimusten mukaan panostukset vastuullisuuteen ja yrityksen kannattavuus korreloivat (lähde: Silvola & Landau 2019). Eri tutkimusten mukaan kannattavuus vaihtelee merkittävästi niiden yritysten välillä, joilla on korkea tai matala ESG-luokitus. Mikäli yrityksellä on korkein ESG-luokitus, menestyy se taloudellisesti huomattavasti paremmin kuin huonomman luokituksen saaneet yhtiöt.

Tutkimuksissa on todettu myös, että yritykset, jotka panostavat vastuullisuustyöhön ja sitä myöten myös näkyvät positiivisesti asian tiimoilta julkisuudessa, menestyvät huomattavasti paremmin kuin ne, jotka ovat julkisuudessa negatiivissävytteisesti vastuullisuuteen liittyen. Eli toisin sanoen yrityksen maine vastuullisena toimijana ja mediakuva vaikuttavat positiivisesti yrityksen markkina-arvoon. 

Vastuullisuustekijöiden olennaisuus kytköksissä tuottoon
Taloudellisen tuloksen kannalta on merkittävää se, miten yritys pyrkii rakentamaan vastuullisuuttaan. Tutkimusten mukaan vastuullisuustekijöiden olennaisuus (materiality) vaikuttaa tuottoon. Mikäli yritys pärjää hyvin toimiakohtaisissa olennaisuuksissa, on sen tuotto parempaa. Vastaavasti mikäli yrityksellä on korkeat tulokset ESG-luokituksessa toimialalle epäolennaisissa tekijöissä, ei se vaikuta yrityksen tuottoon positiivisesti tai saattaa vaikuttaa jopa negatiivisesti. 

Vastuullisuus vakauttaa yrityksen menestymistä yli suhdanteiden. Tutkimusten mukaan vastuulliset yritykset ovat pienempiriskisiä sijoituskohteita talouden suhdanteista riippumatta, sillä kuluttajat ovat lojaaleja vastuullisille brändeille ja myös valmiimpia maksamaan tuotteesta korkeampaa hintaa. Ero kuluttajan preferensseissä tulee esille erityisesti taantuman aikana. Tutkimusten mukaan myös markkina-arvon heilunta on pienempää kuin matalan ESG-luokituksen saaneilla yrityksillä.

Lähde: Silvola, H. & Landau, T. Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Alma Talent, 2019. Helsinki.

Vanha kassakone

Lue lisää
tarinoita