Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Vastuullinen liiketoiminta on ytimeltään paremmin tekemistä

Laura Hyvärinen, Porokylän Leipomon viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, on elävä esimerkki siitä, kuinka intohimo ja sattuma voivat johtaa merkittäviin muutoksiin sekä henkilökohtaisella että organisaation tasolla. Aikaisemmin mm. Kehittyvä Elintarvike -lehden päätoimittajana työskennellyt Hyvärinen löysi itsensä vastuullisuuspäällikön roolista, jota ei ollut aiemmin edes olemassa Porokylän Leipomossa. Toisaalta kehityskulku oli Hyväriselle luonnollinen. Kuten hän itsekin sanoo: “Olen aina tehnyt kehitystyyppistä työtä ja tämä vastuullisuustyö on juuri sellaista. Tähän yhdistyy myös maailman pelastamisen into.”

Hyvärisen mielestä vastuullinen liiketoiminta tuo hyötyjä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. “Vastuullisuus liittyy kiinteästi liiketoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen. Jos joku ei ole vastuullista tai kestävää tekemistä, se syö liikaa luonnonvaroja tai ihmisiä. Pitkällä tähtäimellä se ei siis kannata”, Hyvärinen selvittää. Lyhyelläkin tähtäimellä on saavutettavissa mainehyötyä, joka lisää tuotteiden kysyntää ja toisaalta helpottaa osaajien rekrytointimista. 

Kannattavan kasvun vastuulliset investoinnit 

Vastuulliset teot parhaimmillaan luovat kasvua ja parantavat myös kannattavuutta. Konkreettisena esimerkkinä Hyvärinen tuo esiin Porokylän leipomon suosituimman tuotteen eli Pikkuevään tuotantoprosessin uudistuksen. Kapasiteetti oli täydessä käytössä, mutta haluttiin kasvaa. Jotain oli siis tehtävä.

“Lähdimme rakentamaan uutta tuotantolinjaa ja siinä samalla investoitiin laitteistoon, joka robotiikan myötä tekee työstä fyysisesti kevyempää ja työympäristöstä lämpötilan kannalta miellyttävämmän. Uusi uuni ei myöskään toimi enää öljyllä”, Hyvärinen kertoo.  Tämä tuotantolinjan päivitys ei siis ollut pelkästään kapasiteetin lisäämistä; se oli kokonaisvaltainen panostus kestävämpään ja tehokkaampaan tuotantoon. Uuden tuotantolinjan myötä panostettiin myös ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin, kun Porokylän Leipomo lähti osakkaaksi biokaasulaitoikseen. 

“Suurin jätevirta meillä on biojäte ja siitä tehdään Kuopiossa biokaasua. Jatkossa kaasu tulee laitokselta, joka sijaitsee lähellä tuotantolinjastoa. Se on paitsi ympäristön kannalta parempi valinta, takaa myös energian saannin haastavissakin tilanteissa”, Hyvärinen tiivistää. 

Paremmin tekeminen kiinnostaa kaikkia

Kun puhe kääntyy siihen, miten muu organisaatio saadaan mukaan vastuullisuustyöhön, Hyvärisestä kuoriutuu esille viestinnän asiantuntija. “Muutosjohtaminen on aina haastavaa, mutta selkeä ja kattava viestintä ovat tässä innostamisen avaimia”, Hyvärinen summaa. Hänen mielestään läpinäkyvyys ja osallistaminen ovat tärkeitä muutoksen ajureita: “On hyvä ottaa ihmisiä mukaan jo suunnitteluvaiheessa, niin silloin konkreettinenkin tekeminen kiinnostaa enemmän. Pääsääntöisesti ihmiset haluaa tehdä paremmin ja vastuullisesti tekeminen on lähtökohtaisesti paremmin tekemistä.” 

Toisaalta on myös hyvä muistaa puhua arkikielellä eli ymmärrettävästi. Vastuullisuus itsessään on ehkä vähän vaikea ja laaja aihe asiaan perehtymättömälle. Viestinnän näkökulmasta saattaakin olla tehokkaampaa paketoida viesti vähän eri tavalla, esim. laadun tai tasa-arvon kautta. 

On myös hyvä huomata, että juuri koskaan ei lähdetä nollasta liikkeelle. Monesti organisaatioissa tehdään jo paljon hyviä tekoja ja halutaan tehdä asioita paremmin. Näitä tekoja ei vaan olla tunnistettu vastuullisuuden sateenvarjon alle kuuluviksi. Monesti siis vastuullisuustyö on olemassa yrityksissä jo ennen kuin sitä varsinaisesti on edes tietoisesti aloitettu.

Jokaisen on kannettava vastuunsa

Porokylän Leipomon tuotteet ovat kuluttajatuotteita ja keskustelumme kääntyykin luontaisesti suuren yleisön aktivointiin ja innostamiseen vastuullisuuden näkökulmasta. Myös kuluttajan näkökulmasta on oleellistä, että vastuullisuusteemoja tuodaan esille tarpeeksi useasti ja monesta lähteestä. “Kun jokin teema toistuu monesti ja monesta lähteestä, yleensä vasta tällöin yksilö huomaa sen ja rupeaa miettimään, olisiko tässä meillekin ideaa”, Hyvärinen pohtii.

Toisaalta uudet direktiivit ja tulossa olevat lakimuutokset ovat myös Hyvärisen mielestä tervetulleita, koska ne vähentävät epätietoisuutta ja sekavuutta: “On tärkeää, että epämääräisyyttä suitsitaan, koska muuten vastuullisten valintojen tekeminen on liian haastavaa.” Tietenkin on myös tärkeää tarjota vastuullisia vaihtoehtoja ja ehkä tässä myös kauppiaat voisivat kantaa vastuutaan niin, että eivät edes ota myyntiin niitä vastuuttomia tai epämääräisiä tuotteita.

Porokylän Leipomo pyrkii olemaan omassa toiminnassaan myös kuluttajan suuntaan läpinäkyvä. Esimerkiksi tuotepakkauksissa kerrotaan tuotannosta ja sen vaikutuksista laajemmin kuin olisi välttämätöntä ja verkkosivustolle sekä someen ollaan kokoamassa juttusarjaa vastuullisuuden näkökulmasta. Toki myös vastuullisuusohjelmasta ja päästölaskelmista viestitään tasaiseen tahtiin. 

Vertaistukiverkosto tulee tarpeeseen

Lopuksi Hyvärinen kertoo muutaman vinkin, jotka auttavat vastaavaan rooliin tulijaa. Ihan ensiksi on hyvä tutustua siihen, mikä yrityksen nykytila on eli miten tähän on tultu. Toisaalta on hyvä huomata, että ainakin vielä toistaiseksi vastuullisuuden, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijat ovat kovin yksin haasteidensa kanssa. Tähän Hyvärisellä on toimiva lääke: “On järkevää osallistua reippaasti koulutuksiin, ohjelmiin ja verkostoihin, jotta löytää vertaistukea ja hyviä käytäntöjä, joiden varaan on helpompi rakentaa. Ei tarvitse lähteä tyhjästä liikkeelle ja keskustelu näillä foorumeilla on ihailtavan avointa.” Kolmanneksi on Hyvärisen mielestä tärkeää saada koko organisaatio mukaan tekemiseen: “Pitää osata tunnistaa, mitä pitää kehittää tai suunnitella ja kenen kanssa sekä missä vaiheessa. Näin saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia projekti kerrallaan.”


Täältä löydät lisää tietoja Porokylän Leipomosta:

Verkkosivut
Yritysvastuusta


Olisiko aika tehdä vastuullisuusviestinnän vaikuttavuuden auditointi? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Lue lisää
tarinoita