Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Tulevaisuus ilman hukkaa

Teoista sanoiksi -sarja kertoo vastuullisuuden tekijöistä, heidän arjestaan ja siitä miten tekoja muotoillaan sanoiksi. Tervetuloa mukaan!

Haastattelussa: Terhi Jokinen, Head of Marketing, Communications and Sustainability eli Terhi vastaa Evacissa konsernitasolla viestinnästä, markkinoinnista ja vastuullisuudesta.


Millaiseen hetkeen aloitit Evacilla?

Aloitin lokakuussa 2021. Evacilla oli hetkeä aiemmin aloitettu brändityö, jossa määriteltiin yrityksen erottautumistekijöitä ja brändin ydintä. Tuossa prosessissa luotiin konsernille uusi visio, tarkoitus ja brändilupaus, jotka kaikki kulminoituvat vastuullisuuteen. Sain aloittaessani toimeksiannoksi myös luoda Evacille vastuullisuusraportin, jota meillä ei oltu aiemmin tehty. Siitä ajat ovat muuttuneet; raportti on julkaistu jo toistamiseen, ja parhaillaan työstämme vastuullista strategiaa. Kestävä kehitys ei kulje omaa latuaan, vaan on nivottu osaksi liiketoimintaa. Oma aikani menee yhä enemmän vastuullisuusagendan eteenpäin draivaamiseen. 


Kerro vielä kansankielellä, missä Evac auttaa asiakkaita ja missä vastuullisuus näkyy?

Kestävä kehitys on Evacin bisnestä. Tiivistettynä puhdistamme osaltamme maailman meriä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se on melkoinen missio ja tekee työstämme merkityksellistä. 

Käytännössä suunnittelemme ja myymme kansainväliselle meriteollisuudelle ratkaisuja, jotka muun muassa mahdollistavat jätteiden ja jätevesien tehokkaan käsittelyn laivoilla ja edistävät kiertotaloutta. Sillä on iso merkitys merien biodiversiteetille, miten hyvin jätevedet puhdistetaan ennen kuin ne lasketaan mereen. Ja sama ruokajätteen kanssa. Isot risteilijävarustamot ovat eturintamassa uudistamassa alan käytäntöjä ja on etuoikeutettu fiilis tehdä työtä heidän kanssaan puhtaampien merien puolesta. 

Kiinteän jätteen osalta tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme siirtymään meriteollisuudessa vielä vallalla olevasta jätteen polttamisesta kohti kierrätystä ja materiaalin talteenottoa, jotta arvokasta raaka-ainetta ei päätyisi hukkaan. Kiertotalouden edistäminen on ainut kestävä ratkaisu tulevaisuuden liiketoimintamalleille. Ja sitten meillä on tietysti se meidän alkuperäinen bisnes, mistä Evac on useimmiten tunnettu eli laivojen alipainevessat. Globaalisti kasvavan vesipulan myötä näemme isoja kasvumahdollisuuksia myös maapuolella, sillä alipaine- eli vakuumivessa käyttää vain murto-osan normaalista vesijohtovessan vesimäärästä.

Evan meriteollisuus


Kerro jokin konkreettinen esimerkki teidän työnne vaikutuksesta?

Itselleni merkittävin esimerkki on parhaillaan käynnissä oleva vakuumivessapilotti Intian valtamerellä sijaitsevalla Mayotten saarella. Saari kärsii pahasta vesipulasta ja koska vettä on niukasti, se on erittäin kallista. Tilanne oli asettanut saaren koulut sulkemisuhan alle. Pilotissa koululle asennetaan alipainevessat, jolla lasketaan merkittävästi koulun ylläpitokustannuksia ja mikä parasta – mahdollistetaan lasten koulunkäynti ja oppiminen. 

En malta olla mainitsematta myös uraauurtavaa työtämme alan tuotekehityksessä. Olemme tuoneet markkinalle uuden teknologian, jolla laivojen ruoka- ja vessajätteet prosessoidaan painekattilakäsittelyn avulla biohiileksi laivan seilatessa maailman merillä. Teknologialla tulee olemaan merkittävä vaikutus varustamoiden hiilipäästöihin. 


Miten teillä teot muuntuvat sanoiksi? 

Tavoitteenamme on ”future with no waste”, eli suomeksi ”tulevaisuus ilman hukkaa”. Se on minusta onnistunut kiteytys työstämme, ja resonoi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Se ei ole vain slogan, millä ratsastetaan, vaan toimintamme tarkoitus ja päämäärä. Keinot tuon kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi on määritelty vastuullisuusohjelmassamme. Myös yrityksen arvot ja visio kulminoituvat saman teeman ympärille. 

Mieltäni lämmittää se, miten kestävän kehityksen edistämiseksi tehty työ ja siitä viestiminen ovat vaikuttaneet Evacin työnantajamielikuvaan. Lähes poikkeuksetta jutellessani uusien kollegoiden kanssa, he kertovat hakeneensa Evacille, koska yrityksen tekemisellä on laajempaa merkitystä. Viestimme on siis kuultu. On kuitenkin meistä kaikista evacilaisista kiinni, että kaikkia arjen valintoja peilataan vastuullisuuden näkökulmasta ja lupauksemme eletään todeksi jokaisena työpäivänä.


Mihin kiinnitätte huomiota vastuullisuustyössä seuraavaksi?

Olemme vielä alkumatkalla datan keruussa, oman ja toimitusketjumme toiminnan vaikutusten arvioinnissa ja tarkemmassa mittaamisessa. Lähdimme tietoisesti ensin tuomaan esiin jo bisneksen lähtökohtaista vaikutusta kestävään kehitykseen, mutta nyt on käärittävä hihat myös konkreettisen tekemisen osalta. Siinä riittää haastetta.

CSRD-direktiivin mukainen raportointivelvoite koskee myös meitä muutaman vuoden päästä, ja se vaatii dataa monesta lähteestä. Haluamme olla myös ilmastoasioiden näkökulmasta vastuullinen toimija. Päästöjen leikkaaminen vaatii kuitenkin ensin ymmärrystä nykytilasta. 

Vastuullisuus on jatkossa entistä tiiviimmin osa yritysten kokonaisraportointia, eikä erillinen osionsa, joten teemme tiivistä kehitystyötä yhdessä talouden kollegoiden kanssa. Olemme suhteellisen pieni yritys, vaikkakin globaali toimija, joten joudumme punnitsemaan tarkasti, millaisella tekemisellä on suurin vaikutus niin oman toimitamme kuin asiakkaidemme vastuullisuuden edistämiseen. 


Miten sinun kokemuksen mukaan vastuullisuustyö saadaan koko organisaation asiaksi?

Kaikki lähtee siitä, että vastuullisuus on aidosti osa yrityksen strategiaa. Päivi Koivisto, Cargotecin vastuullisuusjohtaja, sparrasi johtoryhmiämme hiljattain ja jakoi meille oman oivalluttavan mantransa. Hän kehotti meitä tekemään vastuullisen strategian, ei vastuullisuusstrategiaa. Se kuvaa minusta mainiosti sitä, mistä kaiken tulee lähteä liikkeelle. 

Arjen valintojen vastuullisuus on kiinni henkilöstöstä, joten on tärkeää, että heitä osallistetaan ja koulutetaan. Evacin vastuullisuusohjelman luonnostelun alkutaipaleella osallistimme ihmisiä, mutta se on jäänyt matkan varrella valitettavasti vähemmälle. Loppusyksystä starttaavat koulutukset ja entistä enemmän aikaa täytyisi löytyä myös sisäiselle vastuullisuusviestinnälle ja koko porukan sitouttamiselle.

Visiomme mukaisesti haluamme olla “alan vastuullisuustyön majakka – beacon of sustainability in our industry”. Edelläkävijyys ja suunnan näyttäminen vaatii uskottavuutta datan, tavoitteiden ja jatkuvan parantamisen näkökulmasta. 

Evac


Mitä tekisit vastuullisuustyön alussa toisin, jos nyt saisit päättää?

Tämä liittyy myös henkilöstöön eli pitäisin kollegat ympäri maailmaa paremmin mukana vastuullisuustyössä. Olisi ollut tärkeää konkretisoida nopeammin siitä, mitä Nothing to waste -lupauksemme tarkoittaa organisaatiolle ja kunkin työssä – ja mitä se on konkreettisesti asiakkaalle. Tämä on onneksi oppi, jossa voi petrata koska vain. Ensimmäiset työpajat aiheen ympärillä on jo järjestetty ja matka jatkuu vielä syksyn aikana.

Terhin 3 vinkkiä vastaavaa työtä tekevälle henkilölle.

  1. Varmista, että yritys etsii oman näkökulmansa vastuullisuuteen, ja miettii miten se muutetaan asiakashyödyksi ja konkreettisiksi teoiksi. Vastuullisuus ei saa olla vain päälleliimattu tarina ja pinnan kiilloitusta.
  2. Ota koko henkilöstö mukaan, inspiroi ja innosta alusta saakka; aseta vastuullisuudelle mittarit ja sido ne johdon tavoitteisiin.
  3. Resursoi riittävästi. Jokainen haluaa nyt tuoda oman vastuullisuutensa esiin, joten viestin läpivienti vaatii tekijöitä ja resursseja. Konkreettinen, aito toiminnan kehittäminen on kuitenkin kaiken a ja o.

Yksi huikeista hetkistä vastuullisuustyössä

Niitä on ehtinyt kertyä viimeisen parin vuoden aikana jo useita. Nothing to waste -lupaus on otettu upeasti vastaan, ja siitä on löytynyt matkan varrella koko ajan uusia ulottuvuuksia. Tuorein esimerkki huikeasta hetkestä liittyy muutaman viikon takaiseen työpajaamme, jossa liiketoiminta-alueiden kansainväliset johtoryhmät työstivät vastuullisuusteemaamme yhdessä ja vieläpä kasvokkain. Koronavuosien jälkeen tällaisilla kohtaamisilla on valtavan iso merkitys.


Suomessa vuonna 1979 perustetun Evac-konsernin tavoitteena on auttaa kansainvälisiä asiakkaitaan pienentämään ympäristöjalanjälkeään niin maalla kuin merellä. Yhtiö on maailman johtava integroitujen vesi-, jäte- ja jätevesijärjestelmien, varaosien ja palveluiden toimittaja meri- ja offshore-teollisuudelle. Konserni myy ratkaisuja myös korroosion estoon ja merieliöstön kasvun ehkäisyyn. Yhä kasvavissa määrin sen toiminta on laajentunut myös rakennusteollisuuteen ja muihin maapuolen asiakkuuksiin. Yhtiön pääkonttori on Espoossa, ja se työllistää noin 500 työntekijää 14 maassa.

Terhi Jokinen Evac

Lue lisää
tarinoita