Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

TEOISTA SANOIKSI – Uudet tuulet puhaltavat suomalaisessa vastuullisuuskentässä, kun vastuullisuusmarkkinointiin erikoistunut Susta Partners starttaa

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa
13.09.2023

Yksittäisen yrityksen merkitys maailman kehityskulun kannalta on olennainen. Kestävää kehitystä ei luoda pelkästään esimerkiksi ilmastopolitiikan tai ihmisoikeuksien edistämisellä valtioiden tasolla, vaan se vaatii ihan jokaisen yrityksen panostuksen. Maailmalla ja Suomessa yritykset tekevät jo paljon hyviä tekoja, mutta niistä ei välttämättä uskalleta tai osata kertoa. Uskottavan vastuullisuusviestin muotoilu yrityksille on iso haaste. Tähän haasteeseen tarttuu Suomen ensimmäinen vastuullisuusmarkkinointitoimisto Susta Partners.

Positiivisia vaikutuksia viivan alle

Tutkimusten mukaan yrityksen panostukset vastuullisuuteen ja kannattavuus korreloivat. Mikäli yrityksellä on korkea vastuullisuuden ESG-luokitus, menestyy se paremmin kuin heikon luokituksen omaava yhtiö. “Taloudellisen tuloksen kannalta on merkittävää se, miten yritys pyrkii rakentamaan vastuullisuuttaan. Tutkimusten mukaan vastuullisuustekijöiden olennaisuus vaikuttaa tuottoon. Mikäli yritys pärjää hyvin toimiakohtaisissa olennaisuuksissa, on sen tuotto parempaa”, Susta Partnersin toinen perustaja, Suvi Johansson avaa. Tämän lisäksi vastuullisuusregulaatio on muuttumassa merkittävästi lähivuosina, jolloin esimerkiksi raportointivelvollisuus leviää välillisesti tai suoraan kattamaan pienemmätkin yritykset.
“Juuri tästä syystä toimiin on ryhdyttävä nyt ja kun se tehdään järkevästi, on sillä vaikutus luonnollisesti liiketoimintaan”, summaa Johansson.

Teoista sanoiksi

Susta Partners on yritysten kumppani kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemojen valitsemisessa, konseptoinnissa ja sanoittamisessa. Eli siinä valinnassa, mitkä yrityksen olennaisista liiketoiminnan asioista kiinnostavat eri sidosryhmiä ja miten ne puetaan kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi niin, etteivät viestit ole vastuullisuuspesua.

Totesimme tämän vuoden alussa, että vaikka vastuullisuustekoihin erikoistuneita yrityksiä on jo jonkin verran, mutta arvoketjun toinen pää eli hyvistä teoista kertominen ontuu. Tästä tulokulmasta innostuneena ymmärsimme, että yritykset tarvitsevat apua. Meillä on kokemusta brändien rakentamisesta ja vastuullisuudesta, joten osaamista löytyy”, Johansson jatkaa.

Vastuullisuususkottavuus hukassa

Vastuullinen liiketoiminta ja siitä viestiminen ovat vielä lapsenkengissä. Tähän asti yritykset ovat heitelleet ilmaan vastuullisuusväittämiä välittämättä siitä, miten ne otetaan vastaan tai onko niillä todellisuuspohjaa. Yritykset ajattelevat vastuullisuuden olevan erottautumistekijä, mutta sitähän se ei ole, elleivät kilpailijat toimi vastuuttomasti. “Globaalilla tasolla vain alle 10 % vastuullisuuskampanjoista on kuluttajien mielestä uskottavia, ja tutkimusten mukaan suomalaistenkin mainosten ympäristöväittämistä yli 50 % on harhaanjohtavia. Tämä on erityisen ikävää siksi, että uskottavuus on juuri se tekijä, mikä saa asiakkaan valitsemaan vastuullisen tuotteen tai palvelun”, Susta Partnersin toinen perustaja Marika Sinaalto, valaisee. Juuri tästä syystä Susta puhuu vastuullisuususkottavuudesta, joka on olennainen osa vastuullisuusviestien muotoilua.

Konkretiaa ja kiteytystä

Sustan palvelut kattavat vastuullisuusmarkkinoinnin konsultoinnin, viestien muotoilun ja muutosjohtamisen. “Koulutamme johtajia, innostamme markkinoijia ja haemme sen neulan heinäsuovasta esimerkiksi organisaatiota osallistavalla työpajatyöskentelyllä”, Siniaalto tiivistää. Susta ei tee vastuullisuusstrategioita tai olennaisuusanalyyseja, vaan luottaa näissä asioissa kumppaneihinsa. “Olemme alusta asti halunneet rakentaa Susta Partnersin luottokumppani-ajatuksella. Paitsi että me olemme asiakkaidemme luottokumppaneita, myös me hyödynnämme omien alojensa asiantuntijoita. Haluamme keskittyä omaan ydinosaamiseemme”, Siniaalto selvittää. 


FAKTOJA VASTUULLISUUDESTA

  • Lähes 40 % suomalaisista yrityksistä tavoittelee vastuullisuustyöllä myynnin kasvua
  • Osakkeen arvon nousua hakee joka viides yritys
  • Rahoitusjärjestelyt sidotaan vastuullisuustavoitteisiin

Lähde: Boardman 2022. Vastuullisuus yritysten hallitusten päätöksenteossa

KUITENKIN…

  • Yli 50 % suomalaisten mainosten ympäristöväittämistä on harhaanjohtavia. 
  • Alle 10 % vastuullisuuskampanjoista on uskottavia.

Lähteet:
WARC 2022
Selling sustainable guide by Futerra & BSR, Havas Group/TEM/SYKE, Global Marketer week 2022 / Athens


Tietoja Susta Partnersista

Susta Partners muotoilee teoista sanoja ja huolehtii siitä, että yritys on vastuullisesti uskottava. Susta on vastuullisuuskonsepteihin ja -markkinointiin erikoistunut asiantuntijatoimisto, jonka tavoitteena on kirittää yrityksen omaa toimintaa, mutta myös yrityksen toimialaa vastuullisemmaksi. Se on meidän tehtävämme! 

Tutustu yrityksen uuteen verkkosivustoon ja sen tarjoamiin palveluihin: 

www.sustapartners.fi

Lisätietoja antavat:
Suvi Johansson, co-founder, 040 594 0517, suvi.johansson@sustapartners.fi
Marika Siniaalto, co-founder, 045 674 4768, marika.siniaalto@sustapartners.fi

Lue lisää
tarinoita