Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Täytyy tehdä oikeita asioita, jotta voi katsoa itseään peiliin 

Rakennusala on pitkään kulkenut vastuullisuuden tiellä kuin sumussa, mutta viimeistään nyt on aika herätä. Minna Aarnio, Rakennusasiaintoimisto Aarteen toinen perustaja, on ääni, joka kutsuu toimialaa katsomaan peiliin ja tunnustamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vastuullisuuden on oltava osa strategiaa ja liiketoiminnan ydintä, jotta sillä on aidosti vaikutusta. 

Aarnion urapolku, joka alkoi 1980-luvulla TKK:n arkkitehtilinjalla sekä korjausrakentamisen ja taidehistorian opiskelulla, on kuljettanut hänet läpi monenkirjavien roolien rakennusalalla aina viranomaistehtävien kautta Vahasen insinööritoimiston korjausrakentamisen projektipäälliköstä Senaattikiinteistöjen kiinteistökehitykseen. 

Vuonna 2018 julkaistu IPCC:n ilmastoraportti toimi kuitenkin herätyskellona, joka sai Aarnion ja hänen puolisonsa perustamaan Aarteen – rakennusalan yrityksen, jonka liiketoiminnan ytimessä on vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Uusi asenne ja tekemisen malli on tarpeen nyt

Rakennusteollisuus on globaalisti yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Se tuottaa noin 30% kokonaispäästöistä joka ikinen vuosi. “Alalla on tehty tähän mennessä hälyttävän vähän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä vaatii vanhojen toimintamallien radikaalia uudelleenarviointia ja innovatiivista ajattelua, jos ala aikoo saavuttaa ilmastotavoitteet”, Aarnio painottaa.

Aarteen perustaminen oli vastaus tarpeeseen luoda uudisrakentamisen konsepteja, jotka eivät ainoastaan olisi vähemmän haitallisia ilmastolle vaan jopa ilmastoystävällisiä hyödyntäen käytettävissä olevia materiaaleja ja energiamuotoja. 

Aarteen ”Aarreaitta-konsepti” on esimerkki siitä, miten perinteisiä rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä voidaan hyödyntää vastuullisuuden eduksi. Konsepti korostaa paikallisten, vähän käsiteltyjen materiaalien käyttöä sekä suunnitteluratkaisuja, jotka minimoivat teknologian tarvetta. “Tällainen lähestymistapa ei ainoastaan vähennä rakentamisen hiilijalanjälkeä, vaan myös osoittaa, että esteettisesti miellyttävät ja ekologisesti ja teknisesti kestävät rakennukset voivat kulkea käsi kädessä”, Aarnio kertoo.

Vastuullisuusasiantuntijat ovat rakennusalalla edelleen muodon vuoksi

Aarnion mukaan rakennusalan suurin kompastuskivi on sen vanhoillinen ajattelutapa ja hitaus hyväksyä uudistuksia. “Ympäristöasiantuntijat ovat edelleen monessa rakennusalan organisaatiossa ikäänkuin maskotteja, jotka kaivetaan esille tarpeen vaatiessa. Heillä ei ole edes näkymää todelliseen liiketoimintaan, jotta voitaisiin löytää ne oikeasti relevantit teemat ja teot, edelleen puhutaan lillukanvarsista kuten toimiston jätteiden kierrätyksestä. Ympäristöasiantuntijoiden kanssa ei käydä aidosti strategista keskustelua eikä ylempi johto ole välttämättä edes kiinnostunut aiheesta. Ei homma näin etene”, Aarnio kärjistää.

Aarnio kuitenkin näkee, että vastuullisuus ei ole pelkästään moraalinen velvoite, vaan se tarjoaa myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Vastuullisuuden integroiminen yrityksen ytimeen tuo merkityksellisyyttä työhön, vetovoimaa työnantajabrändiin ja uusia mahdollisuuksia innovaatioille. Aarnion omat kokemukset osoittavatkin, että kun yritys ottaa vastuullisuuden tosissaan, se voi muuttaa koko toimialan suuntaa.

“Vastuullisuus pitää olla keskeisessä osassa liiketoimintastrategiaa ja siitä vastaavat henkilöt mukana johtoryhmässä. Tämä teema ei ole irrallinen, vaan mitä tärkein osa liiketoimintaa. Täytyy myös pystyä luopumaan jostain, mihin on totuttu ja on kestettävä se, että muutos tuo vastustusta”, Aarnio tiivistää muutosjohtamisen haasteellisuuden. Hänen mielestään viestinnällä on muutoksessa olennainen rooli: “Pitää jaksaa viestiä ja kommunikoida päivästä toiseen sitä, miksi tämä on merkityksellistä ja tärkeää. Tällöin ajatusmalli leviää ja lopulta jokainen voi olla ylpeä siitä, missä on töissä. Yksinkertaistettuna täytyy tehdä oikeita asioita, jotta voi katsoa itseään peiliin.” 

Ilman uudisraivaajia mikään ei koskaan muutu

Aarnion viesti on selvä: ilman uudisraivaajia, jotka ovat valmiita haastamaan vanhat toimintamallit ja omaksumaan vastuullisuuden periaatteet kaikessa toiminnassaan, ala ei kykene vastaamaan tämän päivän haasteisiin eikä pääsemään nopeasti kiristyviin ilmastotavoitteisiin. “Vastuullisuus ei ole vain yksittäisen yrityksen asia, vaan sen tulee olla koko toimialan yhteinen missio”, Aarnio selvittää. 

Vastuullisuuden edistäminen rakennusalalla vaatii laajempaa ymmärrystä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta, myös kuluttajilta. Aarnio painottaa, että vastuulliset valinnat eivät saisi olla vain harvojen etuoikeus, vaan ne tulisi tehdä taloudellisesti houkutteleviksi kaikille. Tämä vaatii politiikkaa, joka rohkaisee kestäviä investointeja ja rankaisee haitallisista käytännöistä. Rakennusalan tulevaisuus on vastuullisuudessa – se ei ole ainoastaan Aarnion visio, vaan välttämättömyys koko planeettamme hyvinvoinnille. Muutos on mahdollinen, mutta se on aloitettava viimeistään nyt.


Lue täältä lisää Aarteen toiminnasta

Kaipaatko apua organisaatiosi muutosjohtamiseen vastuullisuusteemoissa? Lue lisää palveluistamme täältä.

Lue lisää
tarinoita