StaffPoint | Vastuullisuusviestinnän roadmap arkea helpottamaan

YHTEISTYÖ PÄHKINÄNKUORESSA

Tavoite

Luoda selkeä  suunta ja rytmi StaffPointin vastuullisuusviestinnälle, löytää fokus ja olennaiset vastuullisuusteemat sekä varmistaa kilpailukyky ja viestiä edelläkävijyydestä myös jatkossa.

Toteutus

Projekti aloitettiin Teean kanssa pidetyllä kick offilla sekä nykytilan analyysilla. Nykytilaa kartoitettiin myös henkilöstökyselyllä, jotta saatiin StaffPointille tärkeän sidosryhmän näkemykset koottua yhteen. Seuraavaksi pidettiin vastuullisuusviestinnän työpaja, jossa osallistujina oli paitsi markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita, myös myynnin, rekrytoinnin ja HR:n osaajia. Lopputulokseksi muotoiltiin selkeä vastuullisuusviestinnän ja -markkinoinnin roadmap.

Lopputulos

Kirkastettu ymmärrys asiantuntijaorganisaatiolle merkittävistä vastuullisuusteemoista, olemassa olevista vastuullisuusteoista sekä käytännönläheinen ja konkreettinen työkalu, jonka avulla olennaiset ja vaikuttavat vastuullisuusviestit on helppo sulauttaa osaksi markkinoinnin arkea ja olemassa olevaa viestintää.

“Projekti auttoi kirkastamaan StaffPointin eri kohderyhmien kannalta olennaiset ja kokonaisuuten vaikuttavimmat vastuullisuusteemat. Roadmapin avulla näistä olennaisimmista hyvistä teoista on helpompi viestiä suunnitelmallisesti ja kiinnostavasti.”
Teea Hurme-Rintala, markkinointi- ja viestintäjohtaja, StaffPoint


Vastuullisuusviestinnän ja -markkinoinnin roadmap avuksi arkeen

StaffPoint on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Sen kautta työllistyy vuosittain yli 14 000 työn osaajaa erilaisiin tehtäviin ympäri Suomen.

Työ määrittää arkeamme ja mahdollisuuksiamme. Työn pitäisi kuitenkin joustaa arjen mukana, eikä toisinpäin. Monimuotoisilla, joustavilla työmahdollisuuksilla on mahdollista työllistää jokainen, joka töihin haluaa. Jokaisella on oikeus tehdä työtä omien resurssien puitteissa. StaffPointilla on tästä paljon kokemusta ja sen mukanaan tuomaa osaamista.

Toisaalta tämän päivän työelämän vaatimukset pitävät meidät jatkuvassa liikkeessä. Harva työtehtävä on sellainen, joka ei vaatisi säännöllistä uuden oppimista. Ja toisaalta työkykyyn voi vaikuttaa myös erilaiset elämän heittämät haasteet. Siksi onkin olennaista, että työkykyä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti – ennakoiden ja tarpeen vaatiessa.

“Työpajan avulla meille konkretisoitui se, että me teemme jo todella paljon vastuullisuustekoja, emme vain ole osanneet niistä viestiä riittävästi. Asiantuntijatyössä ympäristövastuuseen liittyvät teot ovat muihin vaikuttamismahdollisuuksiin nähden suhteellisen pieniä, eikä pelkästään niistä isoon ääneen viestiminen tunnu luontevalta. Kun sitten mietitään sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa. Oli hienoa huomata, että meillähän tehdään jo nyt paljon aidosti vaikuttavia vastuullisuustekoja, joista viestiä. Kehittämällä suomalaista työelämää yhdevertaisemmaksi ja yhdistämällä vuosittain tuhansia työnosaajia ja työpaikkoja, olemme jokainen arjen työssämme ihan vastuullisuuden ytimessä. ”, kertoo Staffpointin markkinointi- ja viestintäjohtaja Teea Hurme-Rintala.

Vastuullisuusteoista viestiminen varmistaa paikan kilpailutuksissa

Vaikka kestävyysraportointi ei vielä regulaation pohjalta velvottaisikaan, monen yrityksen isot (ja toki pienemmätkin) asiakkaat haluavat varmistaa, että heidän hankintaketjunsa on kunnossa. Näin ollen kaikkien liiketoimintaansa arvostavien yritysten on välttämätöntä osata viestiä omista vastuullisuusteoistaan selkeästi ja näkyvästi, jotta tarjouspyyntöjä tulee jatkossakin.

“Käytännönläheisen roadmapin lisäksi Susta Partnersin kanssa läpikäyty prosessi toi esille sen, että vastuullisuus on teema, joka on liiketoiminnassa vahvasti läsnä ennemmin kuin myöhemmin. Vastuullinen, kestävä liiketoiminta syntyy yhteistyössä. Jos mielii olla mukana asiakasyritysten hankinnoissa, näiden asioiden on oltava kunnossa”, toteaa Teea Hurme-Rintala.

Vaikka raportointi ei siis olisikaan vielä ihan ajankohtaista, ei se poista viestimisen ja sitä kautta kilpailukyvyn varmistamisen tarvetta. “Suosittelen vastaavaa projektia kaikille, jotka haluavat tunnistaa olennaiset vastuullisuustekonsa, muodostaa niistä selkeän markkinointiviestintäsuunnitelman ja sitä kautta vahvistaa kilpailukykyään”, Teea Hurme-Rintala vetää yhteen.


Lue lisää StaffPointin toiminnasta

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota rohkeasti yhteyttä.