Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Sosiaalinen vastuullisuus: Ei vain planeetta, vaan myös sen asukkaat

Kun puhutaan vastuullisuudesta, monille ensimmäisenä mieleen tulevat sulavat jäätiköt, muovikasat merissä ja ympäristövastuullisuuden tärkeys. Totta on, että ympäristövastuullisuus on hyper-tärkeää ilmastonmuutoksen uhatessa planeettaamme ja meitä ihmisiä lähes veitsi kurkulla. Mutta muistetaan silti, että vastuullinen toiminta ei ole pelkästään viherarvoja ja niiden mukaan toimimista. Parempi maailma rakentuu monenlaisesta vastuullisesta toiminnasta ja sosiaalinen vastuu on tärkeä osa tässä isossa palapelissä.

Mitä sosiaalinen vastuu on?


Se on kuin kylmä juoma kuumana kesäpäivänä – virkistävää ja välttämätöntä. Käytännössä se keskittyy siihen, että me kaikki – lapset ja aikuiset, kaupunkilaiset ja maalaiset, köyhät ja rikkaat – voimme elää täysipainoista elämää, saada tasavertaisia mahdollisuuksia ja tuntea kuuluvamme yhteisöömme. Se on aitoa huolta ja toimintaa sen puolesta, että jokainen meistä voi hyvin. Se on yhteyksiä ja sillanrakennusta, se on yhteisöjen vahvistamista ja ihmisten välistä luottamusta.


Sosiaalinen vastuu ei siis ole pelkkää kättelyä ja hymyilyä, eikä korulauseita hallitusten ja yritysten lehdistötiedotteissa. Sosiaalista vastuuta ei voi kuitata vaikkapa yritysmaailmassa sillä, että huolehtii asianmukaisesta palkanmaksusta tai siitä, että työntekijät voivat sen verran hyvin, että jaksavat tehdä työnsä. Globaalilla tasolla näissä perusasioissakin on toki valtavasti parantamisen varaa ja jostain on aloitettava, mutta näin kotimaisesta näkökulmasta sosiaalinen vastuu ulottuu paljon pidemmälle kuin osaamme arjessa ajatella. Onko teidän organisaatiossanne esimerkiksi naisilla ja miehillä samanlaiset mahdollisuudet edetä urallaan? Tai ollaanko teillä huomioitu ei-binäärinen sukupuolikäsite? Mikäs on sidosryhmien ja alihankkijoiden laita, onko heillä puhtaat jauhot pussissaan?

Pikafaktat sosiaalisesta vastuullisuudesta

Sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuudet
Nobel-palkittu Amartya Sen on kehittänyt neljä sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuutta:

  1. Elämänlaatu
  2. Tasa-arvo
  3. Monimuotoisuus
  4. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus
  5. Demokratia & hallinto

Nämä ulottuvuudet käsittelevät asioita kuten asumisen laatu, koulutus- ja työmahdollisuudet, yhteisön turvallisuus ja yhteisön osallistuminen päätöksentekoon.

Joitakin aiheeseen liittyviä tilastoja:

  • Koulutus on olennainen henkilökohtaiselle kasvulle ja yhteiskunnalliselle edistymiselle. UNESCO:n mukaan vuonna 2019 258 miljoonaa lasta ja nuorta ei käynyt koulua.
  • Terveydenhuollon merkitys on korostunut maailmanlaajuisesti. WHO:n mukaan vuonna 2019 maailmanlaajuinen elinajanodote oli 73,3 vuotta.
  • Tasa-arvo on keskeinen tekijä sosiaalisessa vastuullisuudessa. Esimerkiksi naisten ja miesten palkkaerossa on edelleen eroja monissa maissa.
  • Sosiaalinen inklusiivisuus on tärkeää. Vuonna 2020 arviolta 10% maailman väestöstä eli äärimmäisessä köyhyydessä.
  • Yhteisön osallistuminen on avainasemassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 24,9% aikuisista teki vapaaehtoistyötä vuonna 2019.

Mitä tästä pitäisi sitten muistaa?

Vastuullisuus ei ole pelkkä ympäristöasia. Se on kokonaisuus, jossa meidän on huomioitava sekä planeettamme että sen asukkaat. Yritysmaailmassa ei siis ole pakko keksiä sanottavaa ympäristöteemoista, jollei liiketoiminta pyöri keskeisesti näiden teemojen ympärillä. Ihan yhtä tärkeää on tarttua työhyvinvointiin, tasa-arvoon, kehittymismahdollisuuksiin, viihtyvyyteen ja monimuotoisuuteen. Vaikka ympäristön hyvinvoinnin edestä taistelu on erityisen tärkeää, on hyvä muistaa, että juuri yhdessä nämä kaksi – planeetta ja sen asukkaat – luovat perustan, jolle voimme rakentaa paremman ja kestävämmän tulevaisuuden.

Sosiaalinen vastuullisuus

Lue lisää
tarinoita