Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Sidosryhmät ovat vastuullisuuden vaikuttavin muutosvoima

“Tarvitsemme kättä pidempää meidän vastuullisuustyöstämme myyntiä varten.”

“Myyntikeskusteluista iso osa ajasta menee keskusteluun meidän vastuullisuudestamme.”

Tällä hetkellä yritysten sidosryhmät ovat vastuullisuuden vaikuttavin muutosvoima. Asialla ovat erityisesti B2B-yrityksissä asiakkaat – vastuullisuusraportointivelvoitteen muutos vaikuttaa suoraan isoihin yrityksiin ja välillisesti aina mikroyrityksiin asti alihankintaketjujen kautta. 

Yritysten asiakkaat haluavat täyttää paitsi omat vastuullisuusvelvoitteensa, mutta he myös hakevat vaikuttavuutta omaan vastuullisuustyöhönsä huolehtimalla koko arvoketjun vastuullisuudesta.

Tämän myötä lähtee iso pallo liikkeelle yritysten vastuullisuus- ja kestävän kehityksen muutoksessa. Asiakkaat eivät enää odota, että myös pk-yrityksissä herätään.

OP:n tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suuryrityksistä toteaa, että heillä on painetta tiukentaa tai uudistaa alihankintaan liittyviä vastuullisuusvaateita. Samassa tutkimuksessa todetaan, että vajaa puolet on joutunut vaihtamaan kumppania tiukentuvan vastuullisuusvelvoitteen myötä. Toisin sanoen, yrityksillä alkaa olla kiire ottaa vastuullisuus haltuun – jos jää odottamaan lainsäädännön yrityksille tuomaa pakkoa 2020-luvun loppupuolella, on auttamatta myöhässä ja bisnes saattanut sulaa alta.

Millaiset pk-yritykset ovat edelläkävijöitä? Niitä yhdistää tietyt tekijät tutkimuksen mukaan. Jos et tunnista näitä tekijöitä omassa yrityksessäsi, on aika pohtia, miten pääsette vauhtiin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisen kanssa.

  • Yrityksesi on suuryrityksen toimitusketjussa. Jos kuulut suurten yritysten toimitusketjuun, on teillä todennäköisesti jo vastuullisuusasioita työn alla.
  • Taloutenne on vahvassa kunnossa. Tunnistetusti taloudellisesti vahvat pk-yritykset ovat sekä määritelleet itselleen vastuullisuustavoitteita, että he jo tekevät toimenpiteitä.
  • Olette isoimpien pk-yritysten joukossa. Pienimmissä yrityskokoluokissa vastuullisuus koettiin lähinnä epämuodolliseksi, eikä vastuullisuuden eri osa-alueita tunnistettu.
  • Yrityksesi toimii isossa kasvukeskuksessa. ESG:n tunnistavaa vastuullisuutta oli korostuneesti pääkaupunkiseudulla keskisuurissa yrityksissä.

Miten sitten pitäisi lähteä liikkeelle kestävän kehityksen työssä?

Tässä muutama steppi alkuun:

  1. Perehdy riittävästi vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.
  2. Tunnista yrityksesi liiketoimintaan liittyvät olennaisimmat tekijät, joihin voitte vaikuttaa niin yrityksessä kuin yhteiskunnassa sekä miten ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät tulevat vaikuttamaan teidän yritykseenne. Hyödynnä tässä kaksoisolennaisuusanalyysia (double materiality analysis). Ymmärrä myös, mitä asiakkaanne teiltä odottavat kestävään kehitykseen liittyen. Lähde työstämään tunnistettuja tekijöitä.
  3. Muista viestiä alusta lähtien niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

Lähde: OP:n Suuryritystutkimus 2023

Blogi on alunperin julkaistu Boardman Grown blogissa 27.10.2023

Lue lisää
tarinoita