Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Rutkasti lisää aurinkosähköä Euroopan katoille tulevina vuosina – ala on valtavassa murroksessa

EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa ottamaan käyttöön aurinkosähköpaneelit kaikissa kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa asteittain vuoteen 2030 mennessä. Uusiin rakennuksiin aurinkopaneelit tulee tehdä kahden vuoden päästä. “Tällä hetkellä 90 prosenttia Euroopan katoista on kuitenkin tyhjänä”, lataa Joanna Viileinen, aurinkosähköyhtiö Solnet Groupin Head of Marketing & Communications. Töitä siis riittää aurinkosähkön edistämisessä.

“Lainsäädännön etenemisen lisäksi maailman tilanne on kiihdyttänyt vihreää siirtymää ja asiakkaat hakevat erilaisia energiaratkaisuja ja -varmuutta. Monet yritykset ovatkin linjanneet, että heidän kaikkiin uusiin tai vanhoihin rakennuksiin asennetaan aurinkopaneelit. Näin on toiminut esimerkiksi asiakkaamme  suomalainen kiinteistörahasto  EQ, joka on tehnyt strategisen päätöksen, että kaikkiin heidän kiinteistöihinsä tulee aurinkopaneelit. Se houkuttelee heidän kiinteistöihin asiakkaita. Myös asiakkaamme Ikea on panostanut aurinkosähköön, sillä se omistaa maailmanlaajuisesti aurinkopuistoja ja tuulivoimaloita. Suomessa Ikealla on viisi aurinkovoimalaa.”

“Mutta tarvitsemme kyllä kaikkia isoja yrityksiä sekä pienempiäkin,  valtiota ja erilaisia toimijoita heräämään, että saamme aurinkovoimalat Euroopan katoille määräajassa”, Viileinen toteaa.

Vastuullisuustyön edistämisen eri keinot

Solnet Group kehittää omaa vastuullisuustyötään kestävän kehityksen tuotteen lisäksi. “Yksi konkreettinen esimerkki Solnet Groupin vastuullisuustyöstä on Supplier Code of Conduct, joka on kehitetty toimittajaverkostollemme. Se on meidän ostomme itse kehittämä, eikä sitä ole kopioitu mistään. Sen avulla pyrimme varmistamaan, että käytämme vain vastuullisia toimittajia. Olemme myös ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukana Solar Power Europe:n Solar Stewardship Initiative -aloitteessa, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. 

Viileinen jatkaa: “Muita esimerkkejä on hiilijalanjäljen pienentäminen varastointi- ja logistiikkaprosesseissa sekä kierrättäminen tuotannossa. Lisäksi olemme panostaneet laadun varmistamiseen ISO-standardien avulla ja saavuttaneet Ecovadis-pronssitason.”

Vastuullisuustyöllä on ollut merkittäviä vaikutuksia yrityksen menestykselle. “Se on auttanut meitä saamaan tarjouspyyntöjä ja  voittamaan isoja asiakkuuksia sekä parantanut brändimme arvostusta markkinoilla. Lisäksi se on tuonut esiin yrityksemme arvot ja sitoutumisen vastuulliseen toimintaan.”

Solnet Groupissa toimii vastuullisuustyöryhmä, johon kuuluu Joannan lisäksi  toimitusjohtaja, vastuullisuusraportoinnista vastaava ja jopa advisory boardin edustaja. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja katsoo, että asiat etenevät. 

Aurinkosähkön markkinointi on haastavaa

“Kilpailu on alalla todella kovaa, ja konsolidoituminen tultaneen näkemään lähivuosina. Asiakaskokemukseen panostaminen onkin meille tärkeää. Sen täytyy ulottua aina markkinoinnista ja myynnistä toimitukseen asti. Asiakas on meillä keskiössä. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi vastuullisuusraportointitavoitteiden saavuttamisessa hiilijalanjälkeä pienentämällä tai viestimään aurinkovoiman käyttämisestä heidän omassa markkinoinnissa ja viestinnässä.  Olemme tuottaneet visuaalisia materiaaleja asiakkaillemme, joissa konkretisoidaan, kuinka monta kertaa maapallon ympäri pääsisi asiakkaan voimalassa tuotetulla sähköllä. Esimerkiksi Keskon monissa K-kaupoissa on tällaiset”, Joanna Viileinen kertoo vastuullisuusmarkkinoinnin arjesta.

Joannan vinkkejä vastaavaa työtä tekevälle:

  1. Ei sorruta viherpesuun esimerkiksi puhumalla lillukanvarsista. Jos tuote ei lähtökohtaisesti vastuullinen, ei siinä auta pelkästään markkinoida ympäristöystävällisempää pakkausta. 
  2. Otetaan tuleva Green Claims -direktiivi haltuun eli pyritään me markkinoinnissa toimimaan vastuullisesti.
  3. Hyödynnetään vastuullisuustyön markkinointi asiakkaille yhtenä keinona sitouttaa omaa porukkaa. 
Joanna Viileinen Solnet Group

Lue lisää
tarinoita