Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Näin valitset olennaiset vastuullisuusteemat

Vastuullisuus koostuu teoista, ja vastuullisuusmarkkinointi nojaa aina todellisiin tekoihin. Tätä ei voi liikaa korostaa. Jos tekoja ei ole tai ne eivät ole todennettavissa, niin unohda hetkeksi markkinointi ja palaa takaisin organisaation kanssa lähtöruutuun eli siihen, että vastuullisuustekoja tehdään.

Jos tekopuoli alkaa olla hanskassa, on hyvä alkaa miettiä vastuullisuustyön markkinointia. Se paitsi kirittää organisaatio sisäisesti, mutta toimii myös kirittäjänä kilpailijoiden suuntaan sekä vie eteenpäin koko yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointia. Mistä sitten vastuullisuusmarkkinoinnin ydintekijä löytyy? Se on yhdistelmä yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja sidosryhmien tulevia tarpeita. Vastuullisuus ei ole siis irrallinen osa liiketoimintaa, vaan kytkeytyy siihen ihan olennaisesti.

Olennaisten teemojen löytämisen keinot
Yrityksen olennaisimmat vastuullisuustekijät löytyvät kaksoisolennaisuustyön kautta. Se on osa yritysten kestävyysraportoinnin (CSRD) velvoitetta. Kaksoisolennaisuusanalyysissa selvitetään se, miten yritys vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön tai yhteiskuntaan ja miten ne puolestaan vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Esimerkiksi vaikuttavatko äärisääilmiöt tai työvoimapula yrityksen liiketoimintaan nyt tai tulevaisuudessa. Kaksoisolennaisuusanalyysi on selkeästi määritelty prosessi, mutta sen ajattelutapaa voi hyödyntää, vaikkei yritys koonsa ja liikevaihtonsa puolesta olisi vielä velvoitettu kestävyysraportoinnin vaatimaan kaksoisolennisuusanalyysiin. Hyvin pitkälle pääsee myös listaamalla yrityksen nykyisiä vastuullisuuteen liittyviä tekoja hyödyntämällä ESG-viitekehystä ja poimimalle siitä liiketoiminnalle olennaisimmat tekijät. On hyvä huomata, että yrityksen vastuullisuusteoissa on eri tasoja: osa liittyy olennaisesti ydinliiketoimintaan, osa teoista liittyy siihen, miten yrityksen liiketoiminta on järjestetty ja osa sitten on puolestaan enemmän hyviä tekoja, kuten esimerkiksi osallistumista hyväntekeväisyystyöhön.
Seuraava esimerkki konkretisoi eri tasoja:

Autokoulubisneksen vastuullisuustyön eri tasot
Mikä on liiketoiminnan ydin: liikenneturvallisuus ja sen parantaminen
Miten liiketoiminta on järjestetty: mahdollisimman vähäpäästöiset autot, kilpailukykyiset palkat
Mitä muuta tehdään: osallistuminen hyväntekeväisyystempauksiin

Yrityksillä tulisi olla kaikkia näitä elementtejä, mutta mikäli kaikki teot ovat “Mitä muuta teemme” -tasoa, niin on hyvä palata vielä pohtimaan sitä, miten yrityksen liiketoiminta kytkeytyy vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Väitämme, että kaikilla se yhteys löytyy! Kun on ymmärretty, millä eri tasoilla yritys edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, on vasta sitten aika lähteä priorisoimaan tekoja sekä luomaan niistä markkinoinnin ja viestinnän konseptia. Vastuullisuusmarkkinoinnin ja -viestinnän konseptin tulee luonnollisesti nojata yrityksen ydinliiketoiminnassa olevaan vastuullisuusnäkökulmaan.

Ota yhteyttä Luottokumppaneihin Marika Siniaaltoon +358 45 674 4768 tai Suvi Johanssoniin +358 40 594 0517, jos vastuullisuuden ja teidän liiketoimintanne yhteys on vielä hämärän peitossa. Me oivallutamme työkalujemme avulla teidät sen olennaisimman äärelle ja eteenpäin.

Lue lisää
tarinoita