Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Kun vastuullisuus on valttia: Betoniyhdistyksen panos kestävään rakentamiseen

Suomen Betoniyhdistys on pitkään ollut rakentamisen ja betonitekniikan avainpelaaja, mutta viime aikoina yhdistys on saanut ansaittua huomiota erityisesti vastuullisuuden saralla. Tämän päivän rakennusteollisuudessa ympäristövastuu ei ole pelkästään vaatimus, vaan myös mahdollisuus. Suomen Betoniyhdistyksen toiminta heijastaa tätä muutosta, kun se edistää kestäviä rakennusmenetelmiä ja -materiaaleja. Yhdistyksen toimitusjohtaja Mirva Vuori on syvällisesti perehtynyt betonialaan ja johtaa myös yhdistyksen toimintaa vastuullisuuden edistämisessä. Hänen kauttaan yhdistys siirtää alaa kohti ympäristötietoisempaa tulevaisuutta.

“Betoniyhdistyksen näkökulmasta vastuullisuus on ollut jo pidemmän aikaa sisäänrakennettua. Päätoimintaamme kun ovat koulutukset ja ohjeiden julkaisu eli tarjotaan oikeaa, tutkittua tietoa ja viedään asioita parempaan suuntaan. Strategian mukaisestikin missiomme on toimialan toiminnan kehittäminen ja oikean tiedon jakaminen”, Vuori tarkentaa yhdistyksen roolia rakennusalalla.

Vähähiilinen betoni – Askel kohti vihreämpää huomista

Betoniyhdistyksen merkittävin innovaatio viime aikoina on ollut betonin BY-Vähähiilisyysluokitus®. Tämä luokitusjärjestelmä järjestelee betonilaadut niiden hiilidioksidipäästöjen mukaan, mikä mahdollistaa rakennusalan toimijoille tietoisemmat materiaalivalinnat. 

Vuoren mukaan tahtotila on oikea: “Globaalit päästöt betonin osalta ovat noin 10%, Suomessa alle 2%. Betonin päästöt ovat todellakin suuria, mutta ilman betoniakaan ei oikein pärjää. Kaikilla toimialan edustajilla on kuitenkin kova tahto mennä asiassa eteenpäin ja pienentää päästöjä. Pohjoismaat on tässäkin edelläkävijöitä.”

Yhdistys ei ainoastaan kehittänyt tätä luokitusjärjestelmää, vaan on myös aktiivisesti mukana kouluttamassa ja informoimassa sen käytöstä. Luokitus on otettu erinomaisesti vastaan, ja se ohjaa koko toimialaa kohti vähäpäästöisempiä valintoja, mikä on välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vähähiilisen betonin valua työmaalla

Kestävä kehitys käytännössä: Yhteistyötä ja koulutusta

Betoniyhdistyksen vastuullisuustyö ulottuu moniin eri sektoreihin, joista koulutus ja yhteistyö ovat keskeisimpiä. Yhdistys järjestää säännöllisesti koulutuksia, webinaareja ja työpajoja, joissa jaetaan tietoa betonista ja nykyään myös kestävän rakentamisen menetelmistä ja materiaaleista. Nämä tilaisuudet tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitumiselle ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle alan ammattilaisten kesken. Lisäksi Betoniyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa kehittääkseen ja lisätäkseen tietoisuutta uusista ideoista ja teknologioista, jotka edistävät vastuullista rakentamista.

Haasteet ovat luonnollinen osa kestävän kehityksen polkua, ja Betoniyhdistys onkin kohdannut niitä uraauurtavan työnsä kautta. Erityisesti lainsäädännön muutokset ja uudet vaatimukset ovat vaatineet joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Yhdistys on kuitenkin sitoutunut oppimaan näistä haasteista ja käyttämään niitä mahdollisuuksina parantaa toimintaansa. Vuoren mukaan yhteistyön ja dialogin merkitys korostuu, kun pyritään yhteisiin tavoitteisiin ja ratkaisuihin, jotka palvelevat koko alaa. “Ei siis olla ollenkaan valmiita, vaan muutoksia on tulossa ja niitä ollaan valmiita tekemään”, Vuori toteaa.  

Betoniyhdistyksen työ vastuullisuuden edistäjänä on esimerkki siitä, kuinka perinteisiä toimialoja voidaan uudistaa ja ohjata kohti kestävämpää tulevaisuutta. Yhdistyksen toimet ja aloitteet muuttavat betoniteollisuuden kuvaa ja osoittavat, että vastuullisuus ja taloudellinen menestys voivat kulkea käsi kädessä. Tämä on tärkeä muistutus siitä, että jokainen panos, oli se sitten pieni tai suuri, on arvokas askel kohti kestävämpää huomista. 

Vuori summaa vielä lopuksi sitä, miten yhteistyössä ja edelläkävijyydessä on voimaa: “Aina joku lähtee ensin liikkeelle ja pikkuhiljaa sitten asia laajenee ja herättää kiinnostusta useammassa ihmisessä ja toimijassa. Kiinnostus tarttuu!”


Tutustu tarkemmin Suomen Betoniyhdistyksen toimintaan täällä

Täältä löydät lisätietoja vähähiilisestä betonista

Lue lisää
tarinoita