Teoista sanoiksi

Tarinoita vastuullisuusteoista ja niiden sanoittamisesta

Kun kannattavuus kohtaa vastuullisuuden

Vastuullinen liiketoiminta tai ehkä vielä oikeammin yritysten vastuullisuusteot nähdään liian usein vain lakisääteisenä velvollisuutena tai PR-toimena, mutta todellisuudessa kokonaisuus on paljon enemmän kuin osiensa summa – se on mahdollisuus positiiviseen tulosvaikutukseen. Vastuullisuuden integroiminen liiketoimintaan ei nimittäin ainoastaan paranna maailmaa, vaan voi myös oleellisesti lisätä yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Kannattavuus ja vastuullisuus siis kulkevat aidosti käsi kädessä. Siksi onkin aiheellista pysähtyä hetkeksi miettimään, miksi vastuullisuuden tulisi olla liiketoiminnan kehittämisen keskiössä ja kuinka se voi olla kaikkien etu.

Vastuullisuusteot piilosilla

Vastuullisuus ei ole vain ”hyvän tekemistä” tai imagokysymys, vaikka sitäkin se toki on. Vastuullisuuden huomioon ottava strategia on kestävän liiketoiminnan perusta. Kun yritykset ottavat vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaansa, ne eivät ainoastaan vähennä liiketoiminnan riskejä ja paranna mainettaan, vaan voivat myös löytää uusia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, innovaatioon ja markkinoiden laajentamiseen. 

Erilaisten kehityshankkeiden lähtökohta ja tavoite on lähes poikkeuksetta liiketoiminnan tuloksellisuuden eli kannattavuuden parantaminen. Hankkeiden kautta tehdään investointipäätöksiä, jotka maksavat paitsi itsensä takaisin, tuottavat isompia numeroita viivan alle tai vähintäänkin turvaavat liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevina vuosina. Monesti näitä muutoksia ei kuitenkaan nähdä vastuullisuuden sateenvarjon alaisina, vaikka ne sinne aivan luonnollisesti sujahtavatkin. 

Käytännön esimerkit, kuten LED-valaistuksen käyttöönotto sähkön säästötarkoituksessa tai bioenergialaitoksen hyödyntäminen energiavarmuuden takaamisessa osoittavat, kuinka taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt voivat kulkea käsi kädessä. Toisaalta liukastumisten estäminen uusiin ramppeihin sijoittamalla on paitsi sairaslomia vähentävä seikka myös lisää työturvallisuutta sekä työssä viihtymistä ja sitä kautta ovat myös sosiaalisen vastuun tekoja. Yritykset, jotka ymmärtävät tämän synergian, eivät ainoastaan paranna taloudellista suorituskykyään, vaan myös edistävät kestävää kehitystä – ilman, että pyörää tarvitsee keksiä uudelleen vastuullisuuden nimissä. 

Vastuullinen liiketoiminta: kissankultaa vai kuitenkin sitä aitoa tavaraa?

Vastuullisen liiketoiminnan tärkein oivallus on, että se ei ole nollasummapeliä. Kannattavuuden lisääminen vastuullisuuden kautta on täysin mahdollista ja jopa ehdottoman toivottavaakin. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja vaativat vastuullisia tuotteita ja palveluita. Tämä luo markkinoille uusia mahdollisuuksia. Toisaalta ihan ne “perinteisetkin” liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet toimivat ikään kuin kestävämmän tulevaisuuden varmistajina. 

Yritykset, jotka tunnistavat ja hyödyntävät näitä mahdollisuuksia, luovat edellytyksiä myös sille, että heidän sidosryhmilleen voidaan tarjoilla positiivisia viestejä vastuullisuus-teeman alla mitään päälle liimaamatta. Kun vain teot tunnistetaan ja mietitään ne olennaisimmat viestit kullekin kohderyhmälle sekä uskalletaan kertoa teoista ääneen, ollaan hyvän tekemisen polulla ja tätä kautta varmistetaan yrityksen olemassaolo myös tulevaisuudessa.

Parannetaan maailmaa pala kerrallaan – yritystoiminnan kautta

Vastuullisuus ei ole vain yrityksen sisäinen asia, vaikka kyse olisikin prosessien tai toimintamallien kehittämisestä. Se on tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja maailmaan positiivisesti. Yritykset, jotka ottavat vastuun toimintansa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista, osallistuvat aktiivisesti maailman parantamiseen. Tämä voi olla investointi uusiutuviin energialähteisiin, työntekijöiden turvallisuuden parantaminen tai eettisten toimintatapojen edistäminen koko toimitusketjussa.

Vastuullista liiketoimintaa ei pitäisikään ajatella pakollisena paha tai pelkkänä lakisääteisenä vaatimuksena. Sen tulisi olla luonnollinen osa yrityksen strategiaa, joka tähtää sekä kannattavuuden lisäämiseen että maailman parantamiseen. Kun yritykset alkavat nähdä vastuullisuuden mahdollisuutena eikä taakkana, ne voivat avata oven uudenlaiselle tavalle toimia, joka hyödyttää sekä yritystä että koko yhteiskuntaa. Tämä vaatii tuttuun tapaan muutoksen ajattelutavassa, mutta se muutos on kannattava – sekä maapallon että yritystoiminnan kannalta.


Jos oman yrityksesi kannalta olennaiset vastuullisuusteemat on vielä hahmottamatta, ole ihmeessä yhteydessä! Me autamme niiden muotoilussa mielellämme.


Kaipaatko dataa ajatuksesi tueksi? McKinsey tarjoaa sitä vastaansanomattomassa muodossa. Artikkelista ”The triple play: Growth, profit, and sustainability” löydät vedenpitävät todisteet siitä, että kannattavuus ja vastuullisuus sekä kasvu kulkevat käsi kädessä. Tiivistettynä ”The analysis shows that companies that achieve better growth and profitability than their peers while improving sustainability and ESG outgrow their peers and exceed them in shareholder returns.”
Artikkeli löytyy täältä

Kun vastuullisuus kohtaa kannattavuuden

Lue lisää
tarinoita