Foamit Group | Vastuullisuusmarkkinoinnin roadmap pohjaksi jatkuvalle yhteistyölle

YHTEISTYÖ PÄHKINÄNKUORESSA

Tavoite

Osallistaa koko pohjoismainen johtoryhmä vastuullisuusasioista viestimisen suunnitteluun ja luoda selkeä suunnitelma sille, miten ja mistä teemoista Foamit Group viestii kiertotalouden edelläkävijänä.

Toteutus

Projekti aloitettiin tuttuun tapaan kick offilla ja nykytilan analyysilla sekä taustamateriaaliin tutustumisella. Nykytilaa hahmotettiin tekemällä johtoryhmälle online-kysely ja syvähaastattelemalla maajohtajia. Tulosten pohjalta suunniteltiin vastuullisuusmarkkinointiin keskittynyt työpaja, joka toteutettiin johtoryhmän kokoontumisessa Fredrikstadissa, Norjassa. Työpajan jälkeen Susta Partners muotoili vastuullisuusmarkkinoinnin roadmapin pitkäjänteistä yhteistyötä ajatellen. All in English, of course!

Lopputulos

Konsernitason johtoryhmän yhteinen ymmärrys ja innostus vastuullisuusteemoista viestimisestä sekä konkreettinen ja kattava roadmap, jonka avulla yhteistyötä on helppo jatkaa suunnitelmallisesti kohti käytäntöä.

“Projekti auttoi meitä tunnistamaan, mikä on meille olennaista
vastuullisuuden saralla ja miten näistä aiheista voi viestiä ymmärrettävästi
myös ulkopuolisille sidosryhmille”


Tiina Partanen, vastuullisuusjohtaja, Foamit Group


Vastuullisuusmarkkinoinnin roadmap selkiyttää tekemistä

Foamit Group on kiertotalousyhtiö, joka käsittelee ja kierrättää jätelasia teollisuuden lasituotteiden raaka-aineeksi. Lisäksi yhtiö valmistaa Foamit-vaahtolasia infra- ja talonrakentamiseen.

Foamit Groupin tuotteet keventävät rakenteita, kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Foamit Group syntyi, kun Partnera 2018 osti Suomen suurimman kierrätyslasin käsittelijän ja vaahtolasin valmistajan Uusioaines Oy:n tytäryhtiönsä Partnera Glass Recycling Group Oy:n (myöhemmin Foamit Group)) kautta. Myöhemmin Partnera Glass Recycling osti myös ruotsalaisen Hasoporin ja norjalaisen Glasoporin. Tämä oli alku pohjoismaiselle kiertotalouden edelläkävijä -konsernille, joka tuottaa kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle ja vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

“Vaikka Foamit Group onkin vastuullisuuden vakavasti ottava kiertotalousyhtiö, asiasta ei ole pidetty liikaa meteliä. Juuri siksi oli tarpeen muodostaa koko konsernille yhteinen tiekartta viestintään ja markkinointiin. Kartan avulla pääsemme tekemään suunnitelmallista työtä sen eteen, että muutkin kuulevat ponnisteluistamme paremman tulevaisuuden eteen”, kertoo Foamit Groupin vastuullisuusjohtaja Tiina Partanen.

Roadmap toimiikin erinomaisena toiminnan ohjaajana ja sen avulla on myös määritelty konsernin sisäinen työnjako aiheen tiimoilta. Suunnitelma on myös helppo jalkauttaa käytäntöön.

Vastuullisuusmarkkinointi osaksi perusprosesseja

“Kiertotalousyhtiönä olemme jo pidempään tehneet raportointia ja asetamme itsellemme tiukkoja tavoitteita esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen suhteen. Aihe ei siis ole meille mitenkään vieras, mutta markkinoinnin näkökulmasta tarvitsemme hieman ulkopuolista näkemystä ja tukea tekemiseen koko konsernin tasolla”, Partanen selventää.

Vaikka asia olisikin tuttu, ei vaikuttavien viestien muotoilu ole sittenkään helppoa ja toisaalta sisäiset resurssit ovat aina rajatut. Siksi onkin hyvä vaihtoehto miettiä, voisiko ulkopuolinen asiantuntija auttaa paitsi suunnittelussa myös toteutuksessa. Aika usein vastuullisuusmarkkinointi nähdään lisätyönä ja erillisenä tekemisenä, vaikka se kannattaisi integroida perustekemiseen ja -prosesseihin.

Foamit Groupin ja Susta Partnersin yhteinen tarina jatkuukin edelleen. “Projektiryhmämme oli erittäin tyytyväinen Susta Partnersin toimintaan ja erityisesti käytännönläheiseen otteeseen. Tulos oli niin hyvä, että päätimme jatkaa heidän kanssaan yhteistyötä myös pidemmällä aikajänteellä”, Partanen kiittelee.


Lue lisää Foamit Groupin toiminnasta

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota rohkeasti yhteyttä.