FIBS | Asiakasymmärrysprojekti palvelumuotoilun taustalle

YHTEISTYÖ PÄHKINÄNKUORESSA

Tavoite

Syvällisempi ymmärrys pk-yritysten vastuullisuus- ja kestävän kehityksen työstä yritysvastuuverkosto FIBSin palveluiden kehittämisen pohjalle.

Toteutus

Sidosryhmäymmärrystä hankittiin pääosin kohderyhmälle tehtävin syvähaastatteluin, lisäksi hyödynnettiin aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Tiedosta koostettiin asiakasymmärrysdokumentaatio, joka sisälsi muun muassa asiakaspersoonat ja tiedontarpeet uutta palvelua ajatellen.

Lopputulos

Särmästi läpiviety prosessi, jossa FIBS sai vahvistusta tiimissä olevalle ymmärrykselle. Prosessin lopputuotoksesta on helpompi keskustella sisäisesti, kun ulkopuolinen taho on tuottanut analyysin. Lisäksi osa käytetyistä työtavoista oli FIBSille uusia, ja niitä voidaan käyttää jatkossakin. 

“Tämä vahvisti meidän ajatuksiamme ja ymmärrystämme aiheesta, mutta tuntuu hyvältä nojata siihen, kun aihe on syvällisesti selvitetty. Ulkopuolisen selvittäjän tekemänä aiheesta on helpompi sisäisesti keskustella.”
Marja Kurkela, yritysvastuuasiantuntija, FIBS


Syvällisempi ymmärrys kohderyhmästä

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä vastuullisuuden saralla. 

FIBSin jäseniä ovat pääasiassa isot yritykset, joiden kumppanina FIBS toimii vastuullisuustyön kehittämisessä. FIBSin yhtenä uutena tavoitteena on kehittää palveluita myös pienemmille yrityksille, jotka ovat vasta alkutaipaleella vastuullisuuden kehittämistyössä. FIBS kaipasikin lisää ymmärrystä tästä kohderyhmästä. 

“Halusimme ymmärtää tätä meille vieraampaa kohderyhmää ja sukeltaa syvemmälle aiheeseen. Paljon tutkimusmateriaalia löytyy siitä, missä pk-yritysten vastuullisuustyössä mennään, mutta kaipasimme syväsukellusta aiheeseen. Susta Partnersin keskittyminen vastuullisuusteemaan sekä tekemisen into ja palo tehdä vakuuttivat meidät”, kertoo FIBSin vastuullisuusasiantuntija ja projektista vastaava Marja Kurkela.

Uudenlaista ajattelua ja työkaluja

FIBS on asiantuntijaorganisaatio, josta löytyy näkemystä yritysten vastuullisuustyön tilanteesta ja tarpeista. Kuitenkin tästä heille uudemmasta kohderyhmästä FIBSin tiimi kaipasi syvempää ymmärrystä uuden palvelun kehittämisen pohjalle. Susta Partners toteutti syvähaastattelut haluttuun kohderyhmään sekä koosti niistä tiivistetyn materiaalin sisältäen muun muassa asiakaspersoonat ja tiedontarpeet kehitettävää palvelua ajatellen.

“Innostuimme valtavasti persoona-ajattelusta, sillä sitä meillä ei ole aiemmin hyödynnetty. On myös tärkeää, että työn tekee ulkopuolinen toimija, jolloin syntyvää materiaalia on helpompi sisäisesti debatoida kuin että jos se olisi jonkun meistä tekemä”, kuvaa Marja Kurkela projektia. 

FIBS aikoo tuottaa pk-yrityksille uutena palveluna vastuullisuuskoulutuksia. FIBS kehittää palvelutarjoamaansa myös verkkokoulutuksiin ja laajentaa palveluita vastuullisuuden saralla eri kohdassa oleville yrityksille. Yhteistyössä Susta Partnersin kanssa tehdyn selvityksen avulla kirkastui sekä ensimmäisen verkkokoulutuksen ydinkohderyhmä että sen tarpeet. Näin FIBSin koulutusta rakentava kumppani sai hyvän pohjan työlleen ja koulutus vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

“Tämä oli ehdottoman tärkeä palikka siihen, että saamme asiakaslähtöisen dialogin meidän välillemme”, huomauttaa Marja Kurkela.

Särmästi läpiviety projekti

“Suosittelen Susta Partnersia  taholle, joka haluaa tehdä asioita uutta ajattelua ruokkivalla tavalla. Oli myös mielettömän rivakasti ja särmästi läpivedetty projekti – ei jäädä ihmettelemään vaan kaikki tapahtui napakasti”, painottaa FIBSin Marja Kurkela. 


Lue lisää FIBSin toiminnasta

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota rohkeasti yhteyttä.